Palgaarvestus

Iga ettevõtte edu aluseks on tema töötajad. Mida motiveeritumad on töötajad, seda suurem on nende panus ning seda paremini firmal läheb. Selle panuse tasuks ja edasi motiveerijaks on palgapäeval kontole saabuv töötasu. Kui aga pangakontole laekunud summa on erinev sellest, mida ütleb Google'st otsitud palgakalkulaator, võib motivatsioon kiirelt kaduda ning tulemuseks on tüli ja usaldamatus ettevõtte suhtes. Selleks, palgaarvestus oleks korras on vaja head raamatupidamisteenust.

Palgaarvestus on üks asjatundlikust nõudvamaid raamatupidamisprotsesse, sest muutujaid on väga palju. Erinevaid tasuliigid nagu boonused, puhkusetasud, haigushüvitised on ajas muutuvad ning seetõttu peab raamatuid pidama erilise tähelepanuga. Tihti väga rutiinsete palgaarvestus protsesside käigus peab selliseid pisidetaile hoolega tähele panema, sest kui näiteks mõni töötaja on juba Balile sõitnud ning ootab pikisilmi oma puhkuserahasid, mida ei tule, võib nii puhkus kui töösuhe rikutud saada.

Teine keeruline külg palgaarvestusel on maksustamine, mida tuleb palgaarvestusel silmas pidada. Selleks, et töötajale õige summa palgapäeval kontole jõuaks ja samal ajal maksuamet rahul oleks, on teada vaja milliseid tulu liike kuidas maksustatakse. Silmas tuleb ka pidada, kas töötaja on teinud avalduse, et tema palgast arvatakse maha maksuvaba tulu. Maksustamine on isikupõhine, mis tähendab, et kõik maksud tuleb välja arvutada nii iga töötaja kohta eraldi kui ka kõik kokku, et ettevõttel oleks selge ülevaade oma kassast ja vahekorrast riigiga.

Personaliarvestus

Personaliarvestus on personalihalduse ja raamatupidamise protsess, mis algab töötajaga töölepingu sõlmimisest ning lõpeb töösuhte lõpetamisega. Selle hulka kuuluvad mitmed erinevad protsessid nagu: personaliressursi haldamine, tööprotsesse toetamine ning kogu personaliga seotud dokumentatsiooni.  Personaliarvestust pidades tuleb silmas pidada, et töötajate andmed on delikaatsed isikuandmed ning nende käitlemisel tuleb lähtuda andmekaitseseadusest. Personaliarvestus aitab ettevõttel planeerida ressursside kasutamist ning anda oma tegevusest riigile aru.

Bengo Finants omab juba 18 aastat raamatupidamise kogemust ning on valmis sulle palgaarvestusel appi tulema. Usume, et üheks õitseva äritegevuse eduvõtmeks on struktureeritud raamatupidamine, mis tagab ettevõttele stabiilsuse ja turvatunde tuleviku ees. Kui Sinu jaoks tundub selline töö liiga ajamahukas ja keeruline ning raamatupidaja palkamine tundub otstarbetu, siis kirjuta meile ning leiame sulle personaalse lahenduse, et sinu raamatupidamine oleks alati korras.