Bengo Finants | Raamatupidamisteenus

RAAMATUPIDAMISTEENUS

Soodne raamatupidamisteenus väikse ja keskmise suurusega ettevõtetele.

Bengo Raamatupidamisteenus

Iga eduka ettevõtte toimimise eelduseks on struktureeritud raamatupidamine. Kuigi tihtipeale piisab raamatupidamisteenuse osutamisel üldistest raamatupidamisreeglitest, tuleb õige strateegia valimisel alati arvesse võtta ettevõtte iseärasusi. Sellisteks iseärasusteks peetakse näiteks ettevõtte suurust, majandustulemusi, finantsseisundit kui ka aruannete koostamise korda.

Bengo Finants pakub raamatupidamise teenust väikse ja keskmise suurusega ettevõtetele, kelle raamatupidamise maht ei nõua eraldi raamatupidaja palkamist ja kellel on soodsam kasutada raamatupidamisteenust osutavat ettevõtet. Ettevõtja jaoks on see nö sisseostetud raamatupidamisteenus, mille puhul pole vaja kulutada aega sobiva raamatupidaja palkamisele või teha liigseid kulutusi erinevate raamatupidamisprogrammide soetamisele.

Raamatupidamisteenus

Bengo finants pakub professionaalset raamatupidamisteenust väikese ja keskmise suurusega Eestis registreeritud äriühingutele.

Palgaarvestus

Palgaarvestus on üks asjatundlikust nõudvamaid raamatupidamisprotsesse, sest muutujaid on väga palju. Erinevaid tasuliigid nagu boonused, puhkusetasud, haigushüvitised.

MTÜ ja OÜ raamatupidamine

Peamine erinevus OÜ ja MTÜ vahel on see, et mittetulundusühing ei tohi taotleda kasumit. Muus osas ei erine MTÜ-de raamatupidamine suuresti äriühingu raamatupidamisest.

Personaliarvestus

Personaliarvestus on personalihalduse ja raamatupidamise protsess, mis algab töötajaga töölepingu sõlmimisest ning lõpeb töösuhte lõpetamisega.

FIE raamatupidamine

FIEd nagu kõik teised ettevõtlusvormid on raamatupidamiskohuslased. Siiski on siin teatavad erinevused teiste ärivormidega.

Kassapõhine raamatupidamine

Kassapõhine raamatupidamine on kõige lihtsam raamatupidamise viis, kus oluliseks on vaid see, kuidas raha tuleb ja kuhu ta läheb.