Raamatupidamise teemalised artiklid

Raamatupidamine on võrdlemisi keerukas teema. Sellepärast lisame aeg-ajalt lugemist, mis meie hinnangul aitab paremini antud teemat vallata.

Eluruumi ostmine ja sisendkäibemaks

Käibemaksuseaduse (KMS) § 16 lg 2p 2 ja 3 kohaselt on kinnisasja müük ja rent maksuvaba käive, mis sisendkäibemaksu mahaarvamise õigust ei anna.
Eluruumi ostmine ja sisendkäibemaks

Sõiduauto käibemaksuarvestus

Sõiduauto soetamisel täies ulatuses maha arvatud sisendkäibemaksu ümberarvestus.
Sõiduauto käibemaksuarvestus

Maksuvaba tuluga tuleb arvestada ka puhkusetasude väljavõtmisel

Kui aastane tulu on kuni 14 400 eurot ehk 1200 eurot kuus, siis on võimalik kasutada maksimaalset maksuvabastust, mis on 6000 eurot aastas ehk 500 eurot kuus.
Maksuvaba tuluga tuleb arvestada ka puhkusetasude väljavõtmisel

Krundi maksuvabastuse üleminekusäte kaob seadusest

Alates 1. oktoobrist 2018 ei saa enne 1. maid 2004 soetatud krunte enam maksuvabalt müüa. Lisaks tuleb arvestada, et 1. oktoober 2018 muutub ka krundi määratlus KMSis.
Krundi maksuvabastuse üleminekusäte kaob seadusest

Kinnisasja maksustamise reeglid alates 1. oktoobrist

Kui enne tuli sundkorras 20% maksumääraga maksustada ainult krunti, siis uues redaktsiooni kohaselt asendatakse krundi mõiste palju laiema ehitusmaa mõistega.
Kinnisasja maksustamise reeglid alates 1. oktoobrist

Muudatused tegelike kasusaajate määratlemise juhendis

Kõige lihtsamalt öeldes on tegelik kasusaaja "füüsiline isik, kes lõplikult omab või kontrollib juriidilist isikut“.
Muudatused tegelike kasusaajate määratlemise juhendis