Raamatupidamisteenus

Bengo finants pakub professionaalset raamatupidamisteenust väikese ja keskmise suurusega Eestis registreeritud äriühingutele. Tihtipeale ei nõua selliste ettevõtete raamatupidamise maht eraldi raamatupidaja palkamist ning sellisel juhul on soodsam ja mõistlikum kasutada raamatupidamisteenuste osutamisele spetsialiseerunud ettevõtet. Vastupidiselt üldiselt levinud arusaamale, et teenuse väljastpoolt sisse ostmine on kulukas, on väikese ja keskmise suurusega ettevõtete puhul raamatupidamisteenuse sisse ostmine pigem võimalus kulude kokkuhoiuks. Te ei pea kulutama aega sobiva raamatupidaja leidmiseks, maksma tööjõu- ning koolituskulusid ega tegema lisakulutusi erinevate raamatupidamisprogrammide soetamiseks. Pakume Teile täislahendust, mis kulutab minimaalselt Teie aega.

1. Raamatupidamisteenuse algdokumendid

Raamatupidamise algdokument on tõestus konkreetse tehingu toimumise kohta, mis näitab ära tehingu sisu, osapooled ja toimumisaja. 

Sellisteks dokumentideks on näiteks arved, ostutšekid, lepingud, pangaväljavõtted jms.

Raamatupidamise algdokumente peab säilitama 7 aastat alates majandusaasta lõpust, mil algdokument raamatupidamises kajastati.

2. Reskontro

 • Reskontrotes kajastatakse ostu- ja müügiarveid ning nende laekumisi ja tasumisi.
 • Müügireskontro annab ülevaate, millest koosneb bilansis ühel real olev laekumata arvete jääk. Ühtlasi saab sisulist infot erinevate müügitehingute kohta.
 • Ostureskontro annab ülevaate, millest koosneb bilansis ühel real olev maksmata arvete jääk ning ühtlasi saab sisulist infot erinevate hangete kohta.

3. Deklaratsioonid

Seaduse alusel on ettevõte kohustatud esitama Maksu- ja Tolliametile kolme erinevat liiki deklaratsioone:

 • TSD – tulu- ja sotsiaalmaksu, kohustusliku kogumispensioni makse ja töötuskindlustusmakse deklaratsioon koos lisadega;
 • KMD – käibemaksudeklaratsioon koos lisadega;
 • INF – spetsiaalsed deklaratsioonid.

4. Põhivara arvestus

Põhivarana kajastatakse vara, mida kasutatakse ettevõtluses üle ühe aruandeperioodi.

Põhivara liigid:

 • Finantsinvesteeringud – aktsiad, osalused, antud pikaajalised laenud;
 • Materiaalne põhivara –  materiaalne ese, millel on füüsiline vorm;
 • Immateriaalne põhivara – näiteks litsentsid, arendusväljaminekud, tarkvaratooted jms.

5. Palgaarvestus

 • Töötajate igakuine palkade arvestamine ja palgalehtede koostamine;
 • Lisatasude, preemiate ja puhkusetasude arvestamine;
 • Lõpparvete ning kinnipidamiste arvestus;
 • Töövõimetuslehtede täitmine ja esitamine Haigekassale;
 • Deklaratsioonide koostamine ja esitamine Maksu- ja Tolliametile;
 • Palkade ja maksude ülekandmine.

6.  Statistika

 • Statistiliste aruannete koostamine ja esitamine Statistikaametile ning Eesti Pangale.

7.  Aruandlus

 • Kuluaruanded -  algdokument, mis koostatakse töötaja poolt tehtud, kuid ettevõttega seotud, kulude kompenseerimiseks. 
 • Lähetuse aruanded – juhul kui töötaja töötab väljaspool töölepingus ettenähtud piirkonda, tuleb koostada lähetuskulude aruanne, kus kajastatakse: kes, kus, millal ja miks lähetusel käis;
 • päevaraha arvestus;
 •  tehtud lähetuskulud, mis tuleb välja maksta.

8.  Arveldused

 • Maksete ettevalmistused pankades kinnitamiseks.

 

Meie usume, et üheks õitseva äritegevuse eduvõtmeks on struktureeritud raamatupidamine, mis tagab ettevõttele stabiilsuse ja turvatunde tuleviku ees. Lisaks sellele on oluline hoida fookust ja nagu vanasõnagi ütleb - iga puusepp jäägu oma liistude juurde. Bengo finants annab Teie ettevõttele võimaluse jääda oma liistude juurde, keskenduda vaid põhitegevusele ning jätta olulised, kuid ajamahukad kõrvaltööd nagu raamatupidamine meie hooleks. 

Kuigi raamatupidamises kehtivad kindlad reeglid, siis tuleb just Teie ettevõttele sobiva raamatupidamisteenuse pakkumiseks valida esmalt õige strateegia. Raamatupidamise strateegia valimisel on oluline võtta arvesse erinevaid tegureid nagu näiteks ettevõtte suurus, majandustulemused, finantsseisund ning aruannete koostamise kord. Enne koostöö alustamist analüüsime esmalt Teie ettevõtet ning pakume seejärel just Teile sobiva raamatupidamisteenuse lahenduse.

Meie professionaalne ja pikaaegsete kogemustega meeskond garanteerib Teie ettevõttele tipptasemel raamatupidamise. Oleme oma valdkonnas tegutsenud juba üle 18 aasta tänu millele teame, kui oluline on klientide jaoks kiirus, paindlikkus ja kättesaadavus. Need on meie tegevuse kolm põhialustala - oleme vajadusel kättesaadavad ka väljaspool tööaega ning selleks, et Teie raamatupidamine oleks n-ö elav ning oleks võimalik teha kiireid otsuseid, on info alati kiiresti kättesaadav. Lisaks sellele oleme sõltumatud Teie töötajate puhkusegraafikust ja alati olemas!

Tänapäeval ei ole enam vajalik raamatupidaja füüsiline kohalolek, sest tänu erinevatele pilvesüsteemidele saab töö tehtud ka distantsilt. Tulemuslikuks ja efektiivseks koostööks palume Teil vaid kord kuus kokkulepitud ajaks vajalikud dokumendid saata ja edasise eest kanname hoolt juba meie. Juhul kui teil tekib koostöö käigus vajadus finantsalase nõu järgi, siis kuutasu hinna sees sisaldub vajaduspõhine  konsultatsiooniteenus. Nii saate suunata muidu raamatupidamisele kuluva aja ja tähelepanu ettevõtte jaoks märksa olulisematele tegevustele.

Meie usume, et suurepärase koostöö aluseks on avatus ja ausus. Juhul kui Teil on erisoove- või vajadusi, siis andke meile märku ja katsume üheskoos sobiliku lahenduse leida. Meie eesmärk on pakkuda personaalset ja paindlikku raamatupidamisteenust, mis aitab Teie äril kasvada!

Võtke meiega julgelt ühendust, 
Teie tulevane raamatupidaja

Raamatupidamisteenus